Vision och värdegrund

Vision:

Att öka livskvalitet och gemenskap bland alla permanent ofrivilligt barnlösa

Värdegrund:

  • Empati – Kärlek, omtänksamhet, lyssna, se, bekräfta, förstå, icke dömande
  • Gemenskap – Samhörighet, kamratskap, på samma våglängd. Kom som du är.
  • Trygghet – Lugn och ro, skyddad plats. Var den du är.
  • Respekt – Alla är olika