Om oss

Lördagen den 14 april 2018 skrev sex personer stadgar för Sveriges första och enda förening för permanent ofrivilligt barnlösa. Vi har på olika sätt gått igenom det du går igenom. Vi har kämpat, våndats och tagit oss upp igen, på andra sidan tröskeln.

Tillsammans har vi erfarenheter av IVF:er och äggdonationer i Sverige och utomlands, barnlöshet på grund av livets omständigheter, avslag på adoption och sjukdomar som stoppat vår resa, antingen som singel eller par.  Det som förenar oss är vi aldrig kommer bli föräldrar till egna barn. Vi har förståelse för vilka känslor du går igenom. Hur det är att gömma sig från omgivningen som inte kan förstå. Vi vet att det gör ont och att det hjälper att få prata om det med någon som förstår. Vi är inga psykologer, vi är medmänniskor som brinner för att du ska få känna samhörighet i det som blev ditt liv. Vi vill att du ska känna dig välkommen till en fin gemenskap.

Varför gör vi det här?

Jag är med för att få prata om och påverka det som är viktigt för mig. Ulrika

Människan som biologisk, psykologisk och sociologisk varelse har alltid intresserat mig. Än närmre har existentiella frågeställningar kommit att beröra mig i och med min egen erfarenhet som permanent ofrivilligt barnlös. Tillsammans med andra människor i ett tryggt, respektfullt och empatiskt sammanhang vill jag fortsätta att utforska hur vi alla och en var kan förstå och utveckla vår egen mening med livet. Jag drivs av att undersöka hur vi kan odla vår egen livsglädje, utifrån våra alldeles egna värderingar, behov och förutsättningar, inte utifrån normer eller andras sanningar. Anna

Jag arbetar i styrelsen för att jag vill hjälpa människor i samma situation som mig själv. Min önskan är att alla ska känna sig lika värdefulla även om de är permanent ofrivilligt barnlösa. Jag vill även genom information till allmänheten få bort tabun kring ämnet och minska skamkänslorna hos barnlösa. Agneta

Jag sitter i styrelsen för att jag vill arbeta för minskad isolering och utanförskap som många inom gruppen för ofrivilligt barnlösa känner. Jag tänker extra på de som tacklar detta utan partner och ev inte har så stort nätverk i övrigt. Jag är också intresserad av frågan om att åldras utan barn och att föra fram andra värden som kan ge livet glädje och mening. Lotta

Jag trodde att jag var den enda i hela världen som inte lyckades bli förälder. Efter att ha hittat information på engelska från andra delar av världen förstod jag att jag inte var ensam. Nu brinner jag för att sprida information om oss på svenska. Min önskan är att inte någon ska känna sig ensam i en situation som är så starkt förknippat med sorg och utanförskap. Det är en trygghet för mig att ha en plattform i en förening att utgå ifrån. Linda

Styrelse

Agneta Svensson, ordförande
Fanny Ohlin, sekreterare
Anna Lundin, kassör
Linda Malm, ledamot
Ulrika Mörth, ledamot
Lotta Lundberg, suppleant