Föreningens mål

  • att sprida information om permanent ofrivillig barnlöshet
  • att påverka samhällsnormen och villkoren för permanent ofrivilligt barnlösa
  • att utbyta erfarenhet mellan permanent ofrivilligt barnlösa
  • att som medlemmar samla ofrivilligt barnlösa och personer som är intresserade
  • att stödja föreningens verksamhet
  • att vara en trygg plats i sorgen
  • att verka för samhörighet och tydliggöra andra möjligheter i livet