Om föreningen

Det finns en stor lucka i vårt samhälle när det handlar om information till oss som drabbats av ofrivillig barnlöshet för alltid. Idag betraktas ofrivillig barnlöshet ofta som något tillfälligt, innan barnet kommer. Vi ville därför starta en förening och mötesplats för alla som söker stöd och inspiration att komma vidare i livet.

Den här föreningen är till för oss som aldrig kommer att bli  vårdnadshavare till ett barn och som med sorg lämnat den förhoppningen bakom oss.

Resan mot ett eget barn är över och vägen framåt innebär att behöva ta klivet över till “Andra sidan tröskeln” med förhoppningen om att skapa ett annat liv med nya möjligheter. Det är på den resan vi vill vara ditt stöd och förhoppningsvis även inspirera dig att gå på vägar du aldrig trodde du skulle gå. Vägen hit har varit olika för alla, men vi är alla i samma situation. 

Andra sidan tröskeln på Facebook

Det finns en öppen facebooksida med information om ämnet med artiklar och länkar, samt en sida som är hemlig och som vi gärna bjuder in dig till som är permanent barnlös. Skicka meddelande på den öppna sidan eller kontakta någon i styrelsen. Varmt välkommen till en fin gemenskap.

Andra sidan tröskeln på Facebook

Andra sidan tröskeln på Spotify

Spotifylistan – Spellista Andra Sidan Tröskeln är en lista med musik som kan sätta ord på sorgen, inspirera och peppa dig i livet. Låtvalen kommer från medlemmarna och du kan själv gå in och lägga till din favoritlåt.

Andra sidan tröskeln på Spotify

Vår logga

Föreningen Andra sidan tröskeln vill rikta ett varmt tack till Bigrell Design för hjälp med att ta fram vår logotype.

Dataskyddspolicy

Andra Sidan Tröskeln – Föreningen för permanent ofrivilligt barnlösa behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet dataskyddsförordningen och de bestämmelser som finns för ideella föreningar. När du blir medelm i föreningen godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. Vi delar eller publicerar inte dina uppgifter och vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part. 
Du har självklart rätt att när som helst begära ut ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om dig eller be oss radera den information som du lämnat.

Vill du kontakta oss? Mejla till andrasidantroskeln@gmail.com eller kontakta oss på Facebook.