Vision

att öka livskvalitet och gemenskap bland alla permanent ofrivilligt barnlösa.